Firma windykacyjna

Windykacja i zakup portfeli kredytowych

Dowiedz się więcej

Odzyskiwanie wierzytelności

AK Windykacja Sp. z o.o. jest spółką windykacyjną specjalizującą się w zarządzaniu wierzytelnościami. Świadczy usługi z zakresu windykacji należności, które obejmują: windykację polubowną, przedsądową, sądową i pozasądową. Jednocześnie brany jest pod uwagę status prawny dłużnika, kwota zadłużenia i jego złożoność.

Płacisz tylko za wynik

Współpracując z nami płacisz tylko za osiągnięty wynik — nasze wynagrodzenie to jedynie prowizja od odzyskanych należności.

Wyspecjalizowany Dział
Windykacji

Profesjonalna obsługa, wysoka skuteczność, kultura biznesowa, szybkie działanie — rozpoczynamy w ciągu 24 godzin.

Więcej o etapach odzyskiwania

Etapy windykacji

01

Nawiązanie współpracy

Minimum formalności

02

Poszukiwanie dłużnika

Skip tracing — nowoczesne metody wyszukiwania i zbierania informacji o
dłużniku

03

Motywacja dłużnika

Znalezienie najlepszego rozwiązania, adekwatnego do oczekiwań wierzyciela
oraz możliwości finansowych dłużnika

04

Spłata zadłużenia

Monitorowanie terminów płatności, skuteczne zawarte ugody

AK Windykacja Sp. z o.o.  specjalizuje się w odzyskiwaniu należności od osób fizycznych. W wielu przypadkach niemożliwe jest negocjowanie z dłużnikiem spłaty na etapie polubownym, ponieważ on celowo dostarcza nieprawdziwych informacji i nieprawidłowych danych a także  unika kontaktu. Nasi specjaliści mają bardzo duże doświadczenie w aktywowaniu dłużnika do kontaktu oraz w wyszukiwaniu właściwych informacji na temat jego obecnego statusu.

W oparciu o zgromadzone doświadczenie oraz kulturę biznesową zachowujemy najwyższe standardy obsługi wierzytelności. Stosujemy skuteczne metody negocjacji z dłużnikiem, dzięki temu nasza firma gwarantuje szybkie odzyskanie długów z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i etyki.

AK Windykacja Sp. z o.o. w ramach oferty usług z sektora B2B (Business to Business) prowadzi wszelkie rodzaje działań windykacyjnych należności powstałych między podmiotami w obrocie gospodarczym w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dobieramy najodpowiedniejsze narzędzia umożliwiające odzyskanie należności w maksymalnie krótkim czasie przestrzegając wszystkie normy prawne.

Nasi eksperci udowodnili, że są prawdziwymi specjalistami w dziedzinie odzyskiwania długów od każdej firmy w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Jesteśmy gotowi do współpracy z klientem na każdym etapie negocjacji, pomożemy zaoszczędzić czas, rozwiążemy złożone problemy.

Zalety firmy AK Windykacja

01

Poufność

Nigdy nie ujawniamy informacji na temat zobowiązań dłużników.

02

Rzetelność

Nasza praca opiera się wyłącznie na obowiązujących przepisach prawa.

03

Profesjonalizm

Cechuje nas profesjonalizm i przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Nasi negocjatorzy posiadają pełen zakres wiedzy, mają wieloletnie doświadczenie oraz wykazują się wysoką kulturą osobistą.

04

Przejrzystość

Nasze relacje z Twoją firmą oparte są na pełnej przejrzystości co pozwala nam skupić się na realizacji uzgodnionych działań a tym samym skutecznej windykacji.

Zespół AK Windykacji zapewnia kompleksową obsługę spraw na etapie sądowo-egzekucyjnym. Wyróżnia się wysokim poziomem przygotowania merytorycznego oraz szeroką znajomością wymiaru praktycznego. Dzięki czemu przygotowanie oraz obsługa świadczona jest na najwyższym poziomie.

Współpraca z nami to gwarancja pozytywnego wyniku w sądzie, a w konsekwencji pełnego odzyskania długu.

Rozpocznij współpracę

Firma windykacyjna AK Windykacja Sp. z o.o. zakupuje portfele wierzytelności nieregularnych z sektora B2C (osoba fizyczna) oraz B2B (osoba prawna) na podstawie umowy cesji. Nasi prawnicy przeprowadzają szczegółową analizę portfela, przeterminowanych długów i na tej podstawie podejmują decyzję o dokonaniu transakcji zakupu portfela wierzytelności. Firma gwarantuje sprawne i profesjonalne przeprowadzenie zakupu.

Szczegółowe informacje na temat tego obszaru działalności naszej firmy można uzyskać, pisząc do naszych ekspertów.

Wyślij prośbę